Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 november 2016
1. 34052, F

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van SZW van 8 november 2016, in reactie op de commissiebrief van 5 oktober 2016 (34052, F). Inbreng voor het nader schriftelijk overleg zal op 22 november 2016 worden geleverd door de leden Van de Ven (VVD) en Ester (ChristenUnie).

2. (Aanpassing) planning mondeling overleg UFR

De commissie besluit het mondeling overleg over de ultimate forward rate (UFR), in verband met de afwezigheid van de minister van Financiƫn op 29 november a.s., te verplaatsen naar 20 december 2016, zodat zowel de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als de minister van Financiƫn aanwezig kan zijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren