Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 15 november 2016
1. Betere internetverbinding [aangehouden]

Pakket Europese voorstellen inzake betere internetverbinding

De commissie besluit dit agendapunt inzake het pakket Europese voorstellen inzake betere internetverbinding opnieuw te agenderen op dinsdag 29 november 2016. Deze voorstellen maken deel uit van het in september jl. gepubliceerde DIM-pakket (Digitale Eengemaakte Markt).
De keuze voor de datum 29 november is ingegeven door de overweging dat op die datum door leden van commissie voor V&J inbreng zal worden geleverd voor schriftelijk overleg over die voorstellen uit het recente DIM-pakket die betrekking hebben op het auteursrecht.

2. Mededelingen en informatie

In verband met de beschikbaarheid van de minister stelt de commissie voor de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34041, 34390 en 34348 (mijnbouwwetgeving: olie- en gaswinning) te verschuiven van 6 december 2016 naar maandag 19 en/of dinsdag 20 december 2016.
De commissie is nog in afwachting van de beantwoording van de vragen die zijn gesteld in het nader voorlopig verslag (34041, F).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer