Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ) van 15 november 2016
1. Inventarisatie behoefte aan mondeling overleg Europees Semester 2017

De commissie besluit de inventarisatie in maart 2017 opnieuw te agenderen, teneinde een besluit te nemen over de wenselijkheid van een mondeling overleg en over een mogelijke datum daarvoor. De commissie houdt daarbij de mogelijkheid in gedachten om dit te doen na het verschijnen van de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren