Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 november 2016
1. Algemene financiële beschouwingen 2016

De commissie neemt het verslag van een schriftelijk overleg ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen (34550, I) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren