Verslag van de vergadering van 15 november 2016 (2016/2017 nr. 7)

Aanvang: 13.37 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (34514).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.