Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 22 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk (34.041)

-
34041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen (34390) Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen en (34348) Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen gezamenlijk plenair te behandelen op 19 en/of 20 december 2016.

-
34390

Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen (34041)Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk en (34348) Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen plenair te behandelen op 19 en/of 20 december 2016.

-
34348

Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen (34041) Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk en (34390) Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen plenair te behandelen op 19 en/of 20 december 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer