Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid (34.323)

- 34323

Wet aanpassing fiscale eenheid

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren