Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34.527)

- 34527

Wet uitwisseling inlichtingen over rulings

De commissie besluit behandeling van het wetsvoorstel volgens het tijdpad van het pakket Belastingplan 2017 te laten lopen:
- het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op 29 november 2016,
- (eventuele) inbreng voor het verslag op 6 december 2016 te laten plaatsvinden,
- plenaire behandeling onder voorbehoud te agenderen op 12/13 december 2016,
- stemming over het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op 20 december 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren