Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (34.545)

- Pakket Belastingplan 2017

De commissie bevestigt het eerder afgesproken tijdpad voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2017. Zij stelt daarom voor:
- het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op 29 november 2016,
- (eventuele) inbreng voor het verslag op 6 december 2016 te laten plaatsvinden,
- plenaire behandeling onder voorbehoud te agenderen op 12/13 december 2016,
- stemming over de wetsvoorstellen te laten plaatsvinden op 20 december 2016.

De commissie verzoekt de griffier er bij het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer op aan te dringen de gewijzigde voorstellen van wet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 25 november, aan de Eerste Kamer te zenden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren