Verslag van de vergadering van 22 november 2016 (2016/2017 nr. 8)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in verband met het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Wet aanvullende biedboekgegevens) (34443).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.