Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34.527)

- Pakket Belastingplan 2017 en Wet uitwisseling inlichtingen over rulings

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), D66 (Backer), SP (Köhler), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester) en 50PLUS (Van Rooijen).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren