Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot Rechtsbescherming belastingplichtigen bij controlehandelingen fiscus (30.645)

- T01298

Toezegging Ingrijpen regering bij onvoldoende verhindering van vertragingsmiddelen (30.645)

De commissie beschouwt toezegging T01298 als voldaan en neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën ter aanbieding van het rapport 'Evaluatie wet-Dezentjé' (EK 30 645, F) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren