Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (34.554)

- Pakket Belastingplan 2017 en Wet uitwisseling inlichtingen over rulings

Ten aanzien van het pakket Belastingplan 2017 wordt inbreng voor het verslag geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), PvdA (Sent) en 50PLUS (Van Rooijen).

Ten aanzien van het wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings brengt de commissie eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel plenair te behandelen op dinsdag 13 december.

De commissie stelt voor de gehele plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2017 en het wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings te doen plaatsvinden op dinsdag 13 december. Daarvoor wordt, naast de staatssecretaris van Financiën, ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgenodigd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren