Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998))

-
33032 / 33514 (R1998), J

Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder; Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

Naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2016 besluit de commissie tot een mondeling overleg van drie kwartier, eveneens op 14 februari 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren