Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33.542)

- 33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 20 december 2016. De fracties van CDA (Rombouts), D66 (Bredenoord), PvdA (Schrijver) en ChristenUnie (Sietsma) leveren thans inbreng voor het voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren