Moties ingediend tijdens de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2017 en het voorstel Wet uitwisseling inlichtingen over rulings op 13 december 2016Aangehouden op 20 december 2016. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Aangenomen op 20 december 2016. GroenLinks, D66, VVD en PvdA stemden tegen.

Verworpen op 20 december 2016. SP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.