Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))

- 30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2016 inzake afronding behandeling initiatiefwetsvoorstel-Van der Staaij (30874, F) wordt, mede gelet op het besprokene in het College van Senioren, voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman