Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De Kamer informeren over advisering omtrent de invoering van de nieuwe procesvoering (34.059 / 34.138 / 34.212 / 34.237) (T02351)

- Mededelingen / informatie

E150042 en T02351

De commissie neemt kennis van ontwikkelingen in dossier E150042, zoals weegegeven in het verslag van de JBZ-raad van 8-9 december jl., alsmede van de antwoordbrief inzake de latere inwerkingtreding van de KEI-wetgeving.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren