Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toezenden overzicht van de publieke uitgaven voor onderzoek en innovatie (34.550) (T02381)

- T02381

Toezegging Toezenden overzicht van de publieke uitgaven voor onderzoek en innovatie (34.550)

Op verzoek van de fractie van D66 besluit de commissie de bespreking van toezegging T02381 aan te houden. De commissie stelt 24 januari 2017 vast als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën over de publieke uitgaven voor onderzoek en innovatie (EK 34 550, O).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren