Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957) (T01156)

- T01156

Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

De commissie neemt de brief van de minister van VWS d.d. 13 januari 2017 inzake kabinetsreactie beleidsdoorlichting Caribisch Nederland voor kennisgeving aan. De status van toezegging T01156 (voldaan) blijft ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman