Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren betaling boete zaak-Murray (34.300 IV / CXIX) (T02323)

- T02323

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK d.d. 10 januari 2017 inzake toezegging T02323 over de proceskosten in de EHRM-zaak Murray. De commissie besluit de status van de toezegging (openstaand) te wijzigen in deels voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman