Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33.519)

-
T01763 - Gelijkschakeling titulatuur

Brief van de minister van OCW van 18 januari 2017 over uitstel evaluatie inzake titulatuur (33519, L)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de status van toezegging T01763 niet te wijzigen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer