Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De regering zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (32.282) (T01235)

- T01223 en T01235

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 23 december 2016 inzake stand van zaken van toezeggingen (34550 VI, J). De commissie besluit ten aanzien van twee toezeggingen die op het terrein van de commissie Koninkrijksrelaties liggen als volgt:

- T01223: de minister van V&J per brief attenderen op het ontbreken van een reactie op toezegging T01223 in zijn reactie op de toezeggingenrappels van maart en juli jl. (34550 VI, J) en hem verzoeken zo spoedig mogelijk alsnog een reactie te geven, danwel een indicatie te geven wanneer de Kamer een reactie kan verwachten. De status van de toezegging (openstaand) blijft ongewijzigd.
- T01235: de deadline van de toezegging verplaatsen naar 1 januari 2018. De status van de toezegging (openstaand) blijft ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman