Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017 (34.553)

-
Motie-Oomen-Ruijten (34117 / 34320, H) / toezegging T02240 over gelijke BTW-behandeling

Brief van de staatssecretaris van Financiƫn van 19 december 2016 (EK 34.552 c.a., L) inzake het arrest van de Hoge Raad over de btw-behandeling van vermogensbeheersdiensten voor pensioenfondsen

Naar aanleiding van de conceptbrief in reactie op de brief van de staatssecretaris van Financiƫn (34552, L) besluiten de fracties van D66, SP en PvdA zich aan te sluiten bij de vragen van de CDA-fractie; de SP-fractie sluit zich tevens aan bij de vragen van de 50PLUS-fractie. De brief wordt aldus vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren