Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- 29521

Nederlandse deelname aan vredesmissies

Op aangeven van de SP (Overbeek) wordt de artikel 100-brief inzake de voortzetting van de Nederlandse bijdrage aan de MINUSMA-missie in Mali in 2017 aangehouden en op 7 februari a.s. opnieuw geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk