Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- 29521

Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit de plenaire vergadering te adviseren de brief van 7 oktober 2016 van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Veiligheid en Justitie inzake de voortzetting van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2017 voor kennisgeving aan te nemen, tenzij de fractie van D66 (Schaper) vóór donderdag 9 februari a.s. aangeeft in schriftelijk overleg te willen treden met de regering.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk