Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (34.545)

- T02391

Toezegging Mediane koopkrachtmutaties en de effecten van kabinetsbeleid op de ongelijkheid (34.552)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Köhler) en GroenLinks (Vos). Het Lid Van Rooijen (50PLUS) geeft aan mogelijk vóór woensdag 8 februari, 17.00u inbreng te zullen leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren