Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord met Marokko over sociale zekerheid (34.489)

- 34489

Goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord met Marokko over sociale zekerheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 februari 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren