Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord met Marokko over sociale zekerheid (34.489)

- 34489

Goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord met Marokko over sociale zekerheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Schrijver) en GroenLinks (Lintmeijer).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren