Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 februari 2017
1. 34268

Herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2. 34377

Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 21 maart 2017 te houden.

3. 34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 4 april 2017 te houden. Tevens wenst zij op 28 maart 2017 een informeel, besloten gesprek met de CTIVD te organiseren.

4. 34592

Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

5. 34593

Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

6. 34594

Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

7. 34595

Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

8. 34626

Rechtspositionele aanpassingen voor bepaalde politieke ambtsdragers en functionarissen

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Zij stelt voor op 7 maart 2017 over het wetsvoorstel te stemmen (2/3 meerderheid vereist).

9. T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

De brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 14 februari 2017 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34550 V, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01237 blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman