Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP (34.166) (T02124)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP (34.166); Toezegging Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM (32.125 en 32.123 V)

De commissie bespreekt de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken op de nog openstaande toezeggingen zoals gerappelleerd bij brief van de Kamervoorzitter van 2 februari 2017.
Ten aanzien van de toezegging met nummer T01191 inzake het bijwonen van een Vergadering van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa besluit de commissie om de status van de toezegging ongewijzigd te laten (openstaand). De commissie betreurt dat deze toezegging - die is gedaan in 2010 - na 7 jaar nog steeds niet gestand is gedaan.
De commissie besluit om de status van de toezegging met nummer T02124 inzake Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP ongewijzigd te laten (openstaand). Ten grondslag aan dit besluit ligt de wens van de commissie om halfjaarlijks (in reactie op het rappel) op de hoogte te worden gehouden door de minister over de actuele stand van zaken in dit dossier.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman