Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017 (34.553)

-
34553, B

Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 8 februari 2017 inzake tijdklemmen kapitaalverzekeringen

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren