Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 21 februari 2017
1. 34589

Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en SP (Meijer).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer