Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- Mededelingen en informatie

De mededelingen en informatie geven geen aanleiding tot het stellen van vragen of het plaatsen van opmerkingen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk