Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)

-
CVIII

Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 februari 2017 inzake aanbieding rapport Rathenau Instituut (CVIII, R) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissies krijgen graag een toelichting van het Rathenau Instituut op het Rapport Opwaarderen: borgen van publieke waarden in de digitale samenleving. De griffier gaat na welke dinsdag in april hiervoor geschikt zou zijn.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman