Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 21 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt (34.211)

-
E150041, E150042 en E150043

Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 7 maart 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren