Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Stappenplan objectieve methodiek sociaal minimum Caribisch Nederland (34.550 IV) (T02383)

- T02383

Toezegging Stappenplan objectieve methodiek sociaal minimum Caribisch Nederland (34.550 IV)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van SZW d.d. 3 maart 2017 in het kader van toezegging t02382 over het sociaal bestaansminimum in Caribisch Nederland. De commissie besluit naar aanleiding van deze brief op 28 maart 2017 een mondeling overleg te voeren met de staatssecretaris van SZW.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman