Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555)

-
T02398

Toezegging Pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel (34.555)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de VVD (Van de Ven). De conceptbrief wordt per e-mail onder de leden verspreid.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren