Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

- 34 325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 maart 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren