Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (34.545)

- Motie-Oomen-Ruijten (34117 / 34320, H) / toezegging T02240 over gelijke BTW-behandeling

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 1 maart 2017 (34552, M) en beschouwt toezegging T02240 (Btw-behandeling) daarmee als deels voldaan. Naar aanleiding van het mondeling overleg zal een brief over de btw-problematiek worden opgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren