Dinsdag 18 april 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33996

Organiseren van kansspelen op afstand

Inbreng nader voorlopig verslag

3.34471

Modernisering speelcasinoregime

Voorbereidend onderzoek

4.34165

Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen

Voorbereidend onderzoek

5.34067

Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

Bespreking nader datumvoorstel voor hervatting van de plenaire behandeling

7.34372 en 33542

Voorbereiding deskundigenbijeenkomst

Bespreking

8.Nabespreking gesprek met de Raad voor de rechtspraak

Bespreking

10.Rondvraag


Korte aantekeningen