Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ) van 21 maart 2017
1. Behandeling Europees Semester 2017

De commissies bespreken het tijdpad van de behandeling van de stukken omtrent het Nationale Hervormingsprogramma 2017 en het Stabiliteitsprogramma 2017. De behandeling van het Europees Semester 2017 zou als volgt mogelijk zijn:
- eind maart 2017: ontvangst Nationaal Hervormingsprogramma 2017;
- medio april 2017: ontvangst Stabiliteitsprogramma 2017;
- dinsdag 18 april: eventueel inbreng voor schriftelijk overleg;
- eind mei voorziene ontvangst landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie, n.a.v. de ontvangen hervormings- en stabiliteitsplannen;
- juni: eventueel een mondeling overleg voeren.

De commissies besluiten het agendapunt volgende week opnieuw te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren