Dinsdag 18 april 2017, commissies Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda


Korte aantekeningen