Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord met Marokko over sociale zekerheid (34.489)

- 34 489

Goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord met Marokko over sociale zekerheid

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren