Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)

-
34355

Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Bruijn), D66 (Rinnooy Kan), SP (Gerkens), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Ganzevoort).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer