Plenair Nagel bij stemming motie Beperken wettelijke gemeenschap van goederenVerslag van de vergadering van 28 maart 2017 (2016/2017 nr. 22)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 14.17 uur


De heer Nagel (50PLUS):

Voorzitter. Onze fractie deelt de grote zorgen die in de motie worden uitgesproken niet. Bovendien moeten er zwaarwegende redenen zijn, willen wij anders stemmen dan onze Tweede Kamerfractie, die het primaat heeft. Daarmee gaan we niet voorbij aan de discussie. Wij menen dat er op dit moment tegen deze wetgeving een ja of een nee moet worden verwoord, er daarbij op wijzend als er naar het inzicht van een aantal leden onvolkomenheden in de wet zouden zijn, dat in de toekomst altijd nog met een aanvulling of een wijziging kan worden geregeld, geholpen door het feit dat er momenteel een kabinetsformatie gaande is. Dat is niet nieuw, want de meerderheid van deze Kamer heeft ook bij de wijziging van de Mediawet eerst de wet aangenomen en vervolgens nog gekeken naar mogelijke verbeteringen en wijzigingen.

Samenvattend zullen wij tegen de motie en voor het wetsvoorstel stemmen.