Dinsdag 18 april 2017, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Datumvoorstel Algemene Europese Beschouwingen 2017

3.E170006 + E170012

Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering); Voorstel voor een verordening tot wijziging van de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (comitologie)

Inbreng

4.Uitnodiging ICM AFCO 'The implementation of the treaty provisions concerning national parliaments', 2 mei 2017

Bespreking

5.Inventarisatie datum gezamenlijke vergadering commissies EUZA uit beide Kamers

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen