Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 4 april 2017
1. E170013

Emissieluw reizen en mobiliteit

De commissies besluiten op 18 april 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

2. E170005

Richtlijnvoorstel inzake beperking gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en Verslag inzake Circulaire Economie Actieplan

De commissies besluiten het richtlijnvoorstel en het verslag voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer