Dinsdag 18 april 2017, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg d.d. 7 april 2017 met de minister van V&J inzake EOM en de passages uit het verslag van de JBZ-Raad van 28-29 maart 2017 over het EOM

3.E160053

Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg d.d. 13 april 2017 met de staatssecretaris van V&J inzake ontwerpverordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

5.Rondvraag


Korte aantekeningen