Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34.584)

-
34 584

Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Prast), SP (Don), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Lintmeijer).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren